Hi,欢迎进入乐研商城!

   在线客服 | 我的乐研 |    购物车 | | 注册有礼  

首页 > 产品列表

热销排行

商品筛选 (共  53  件商品,为您显示前53条。)
排序: 纯度: 包装规格: 是否促销: 是否现货:
活动:

4-Bromo-2-naphthalenamine

4-溴-2-萘胺纯度:95+%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1111160-250mg ¥1188.00 ¥1188.00 货期查询 - +
1111160-1g ¥2970.00 ¥2970.00 货期查询 - +
1111160-5g ¥5940.00 ¥5940.00 货期查询 - +
1111160-10g ¥8910.00 ¥8910.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车

3-Bromo-1-naphthalenamine

3-溴-1-萘胺纯度:95+%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1111161-100mg ¥855.00 ¥855.00 货期查询 - +
1111161-250mg ¥1425.00 ¥1425.00 货期查询 - +
1111161-1g ¥2850.00 ¥2850.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车

货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1110143-250mg ¥1115.00 ¥1115.00 有货 - +
1110143-1g ¥2230.00 ¥2230.00 有货 - +
1110143-5g ¥6680.00 ¥6680.00 有货 - +

  收起 加入购物车

5-Bromo-4-methylindole-2-carboxylic acid

5-溴-4-甲基吲哚-2-羧酸纯度:96%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1105839-250mg ¥1014.00 ¥1014.00 现货调库 - +
1105839-1g ¥3120.00 ¥3120.00 现货调库 - +
1105839-5g ¥9360.00 ¥9360.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车

Methyl 7-bromo-1H-indole-5-carboxylate

7-溴-1H-吲哚-5-羧酸甲酯纯度:96%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1069689-100mg ¥879.00 ¥879.00 货期查询 - +
1069689-250mg ¥1399.00 ¥1399.00 货期查询 - +
1069689-1g ¥3498.00 ¥3498.00 货期查询 - +
1069689-5g ¥9957.00 ¥9957.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车

Methyl 7-bromo-1H-indole-2-carboxylate

7-溴-1H-吲哚-2-甲酸甲酯纯度:98%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1069688-100mg ¥344.00 ¥344.00 货期查询 - +
1069688-250mg ¥574.00 ¥574.00 货期查询 - +
1069688-1g ¥1435.00 ¥1435.00 货期查询 - +
1069688-5g ¥4306.00 ¥4306.00 货期查询 - +
1069688-10g ¥6458.00 ¥6458.00 货期查询 - +
1069688-25g ¥13007.00 ¥13007.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车

Methyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate

6-溴吲哚-2-甲酸甲酯纯度:97%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1069679-1g ¥665.00 ¥665.00 货期查询 - +
1069679-5g ¥2090.00 ¥2090.00 货期查询 - +
1069679-10g ¥3278.00 ¥3278.00 货期查询 - +
1069679-25g ¥6840.00 ¥6840.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车

Methyl 4-bromo-1H-indole-7-carboxylate

4-溴-1H-吲哚-7-羧酸甲酯纯度:95+%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1069647-10mg ¥439.00 ¥439.00 货期查询 - +
1069647-25mg ¥730.00 ¥730.00 货期查询 - +
1069647-100mg ¥1461.00 ¥1461.00 货期查询 - +
1069647-250mg ¥2373.00 ¥2373.00 货期查询 - +
1069647-1g ¥5831.00 ¥5831.00 货期查询 - +
1069647-5g ¥15057.00 ¥15057.00 货期查询 - +
1069647-10g ¥24721.00 ¥24721.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车

Methyl 4-bromo-1H-indole-6-carboxylate

4-溴-1H-吲哚-6-羧酸甲酯纯度:97%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1069646-1g ¥374.00 ¥374.00 货期查询 - +
1069646-5g ¥934.00 ¥934.00 货期查询 - +
1069646-10g ¥1682.00 ¥1682.00 货期查询 - +
1069646-25g ¥3364.00 ¥3364.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车

7-Bromo-2-methoxyquinoline

7-溴-2-甲氧基喹啉纯度:97+%


货品编码 牌价 您的价格 库存 数量
1069285-100mg ¥365.00 ¥365.00 货期查询 - +
1069285-250mg ¥608.00 ¥608.00 货期查询 - +
1069285-1g ¥1513.00 ¥1513.00 货期查询 - +
1069285-5g ¥4176.00 ¥4176.00 货期查询 - +
1069285-10g ¥6753.00 ¥6753.00 货期查询 - +
1069285-25g ¥12669.00 ¥12669.00 货期查询 - +

  收起 加入购物车


  • 专业包装 正品保证

  • 快乐服务 售后无忧

  • 会员特权 优惠不断

  • 个人信息 严格保护